Adatkezelési tájékoztató

A MIRBESZ Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során felmerülő adatkezelés mindenben megfelel a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségeknek.

 

Adatkezelő:

 

Név: MIRBESZ Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 1.

Adószám: 13013026-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-136564

Képviseli: Baráth Zoltán Önálló Ügyvezető

 

Az adatkezelés személyi köre:

MIRBESZ Kft; Baromfiudvar 2002 Kft.; Halker Kft.; KEDVENC Kereskedőház Zrt.; Helit Kereskedelmi Kft.; Halker Mirelit Depó Kft; Sió-Friss Kft.; Spilák Kereskedelmi Kft.; GasztroMiskolc Kft.; Szőke és Társa Kft.; Kaffka Kft. minden munkaviszonnyal rendelkező dolgozója.

 

Az adatkezelés célja és időtartama:

A MIRBESZ Kft. által folytatott adatkezelés általános célja:

 • beregisztráló nevezők beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése,
 • az általunk szervezett esemény/ek lebonyolítása,
 • regisztráltak tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,
 • statisztikák, elemzések összeállítása,
 • szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.

 

Adatbázisunkban szereplő dolgozók a jövőben is bármikor nevezhetnek versenyeinkre, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges lehet. Kedvezmények biztosításához, versenysorozatok nyilvántartásához, PR-tevékenységünkhöz (pl. az adott versenysorozatban legtöbb távolságot megtevő indulók megtalálása) szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján általában ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Versenyünkre való regisztrálásával ön szerződést köt velünk a meghatározott szolgáltatások teljesítésére.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. Ezek az adatok az online regisztráció során kötelezően kitöltendőként jelennek meg. A nem kötelezően kitöltendő adatok kezelésének alapja az ön hozzájárulása.

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú e-mailek és SMS-ek küldéséhez. Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható. A visszavonás nem akadálya a versenyen való részvételnek.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok:

 • az adatokhoz való hozzáférési jog (GDPR cikk)
 • a kezelt adatok helyesbítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)
 • az adatok törléséhez való jog (GDPR 17. cikk)
 • az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)
 • az Ön által adott hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)
 • a felügyeleti hatóságnál gyakorolható panasztételi jog (GDPR 77. cikk)

 

Az adatok tárolásának helye:

A kezelt adatokat a MIRBESZ Kft. SAP programjában

 

Adattovábbítás:

Kizárólag hatósági megkeresésére vagy jogi viták rendezése esetében az arra illetékes hatóság felé. A MIRBESZ Kft. semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre, azonban fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a felhőbe költöztesse virtuális szervereit.

 

Jogorvoslat: (GDPR 77. cikk)

Amennyiben úgy érzi, hogy a MIRBESZ Kft. megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a MIRBESZ Kft.-vel valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy a MIRBESZ Kft. problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

 

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

 

Az érintett - választása szerint - bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása törvényszéki hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

 

Regisztrációmmal az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megértettem, tudomásul veszem és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/678 rendelete (GDPR), valamint a hatályos magyar jogi szabályozás betartásával a regisztráció során közölt adataimat kezelje.